Poziom zaawansowania

Egzamin A2 Key (KET), wcześniej Cambridge English: Key, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest odpowiednim egzaminem dla osób, które uczą się języka angielskiego od niedawna i potrafią go używać w codziennych sytuacjach w ograniczonym zakresie.
Istnieją dwie wersje tego egzaminu: A2 Key oraz A2 Key for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, natomiast różnią się doborem podejścia do tematów poruszanych na egzaminie. W teście A2 Key for Schools poruszane zagadnienia bliskie zainteresowaniom młodzieży szkolnej. Dla osób dorosłych przeznaczony jest egzamin A2 Key.
Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin A2 Key lub A2 Key for Schools otrzymują taki sam certyfikat.

Dlaczego warto zdawać A2 Key (KET)?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  • sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie; oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, które są  używane w sytuacjach życia codziennego
  • zdając egzamin A2 Key kandydat ma możliwość zapoznania się z formatem egzaminów Cambridge English, co ułatwi mu zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu A2 Key (KET)

Część Opis Czas trwania
Reading and Writing
(Czytanie i pisanie)
Czytanie i pisanie składa się z siedmiu zadań. Są to ćwiczenia takie jak uzupełnianie luk w prostych tekstach, wypełnianie formularzy, wybranie poprawnej odpowiedź w teście wyboru, a także napisanie dwóch prostych tekstów, składających się z 20-35 słów. 1 godzina
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Około 30 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Każdy z kandydatów powinien umieć zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi. 8-10 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 140-150
B 133-139
C 120-132
Poziom A1 110-119

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat A2 Key (A2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A1.

Terminy i ceny egzaminu A2 Key (KET)

Egzamin A2 Key (KET) przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line