Egzaminy Cambridge English cieszą się uznaniem na całym świecie i każdego roku zdaje je ponad 5 milionów osób ze 130 krajów. Również w Polsce to właśnie egzaminy Cambridge English są najpopularniejszymi egzaminami językowymi, sprawdzającymi poziom zaawansowania języka ogólnego i specjalistycznego, adresowanymi do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Testy ze znajomości języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmują cztery różne egzaminy:

  • Cambridge English: Young Learners (YLE) – testy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat na trzech poziomach zaawansowania: Starters (poziom początkujący), Movers (poziom A1) i Flyers (poziom A2).
  • Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools) – egzamin na poziomie podstawowym (A2) stworzony specjalnie dla młodzieży szkolnej.
  • Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools) – egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym niższym (B1) stworzony specjalnie dla młodzieży szkolnej.
  • Cambridge English: First (FCE) – egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (B2), stworzony specjalnie dla młodzieży szkolnej.

Egzaminy z języka angielskiego ogólnego występują na pięciu poziomach zaawansowania:

  • Cambridge English: Key (KET) – egzamin na podstawowym poziomie zaawansowania (A2), odpowiedni dla osób, które uczą się języka angielskiego od niedawna.
  • Cambridge English: Preliminary (PET) – egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym niższym (B1), sprawdza umiejętność komunikacji w codziennych sytuacjach.
  • Cambridge English: First (FCE) – egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (B2), odpowiedni dla osób, które pewnie posługują się językiem angielskim.
  • Cambridge English: Advanced (CAE) – egzamin na poziomie zaawansowanym (C1), odpowiedni dla osób, których znajomość języka angielskiego jest bardzo dobra.
  • Cambridge English: Proficiency (CPE) – egzamin na najwyższym poziomie zaawansowania (C2), prestiżowy egzamin dla osób, które posługują się językiem angielskim niemal tak sprawnie jak ojczystym.

Można także wybrać egzaminy ze biznesowego języka angielskiego:

  • Cambridge English: Business Certificates (BEC) – trzy egzaminy na różnych poziomach zaawansowania (B1, B2, C1), testują znajomość języka angielskiego w kontekście biznesowym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybranego egzaminu należy kliknąć na wybrany skrót w menu obok.
Egzaminy Cambridge English – inwestycja w przyszłość
Dowiedz się więcej na http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line