Poziom zaawansowania

Cambridge English: Key for Schools to certyfikat, który sprawdza znajomość codziennego języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Kto może zdawać egzamin Cambridge English: Key for Schools?

Egzamin jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Key for Schools?

  • sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie, oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, które są  używane w sytuacjach życia codziennego
  • jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów, co zwiększa ich motywację do uczenia się języka angielskiego
  • wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje, co daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • zdobycie certyfikatu Cambridge English: Key for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak Cambridge English: Preliminary for Schools.

Struktura egzaminu Cambridge English: Key for Schools

Część Opis Czas trwania
Reading and Writing
(Czytanie i pisanie)
Czytanie i pisanie składa się z siedmiu zadań. Są to ćwiczenia takie jak uzupełnianie luk w prostych tekstach, wypełnianie formularzy, wybranie poprawnej odpowiedź w teście wyboru, a także napisanie prostego tekstu, składającego się z 20-25 słów 1 godzina 10 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. 30 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Każdy z kandydatów powinien umieć zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi. 8-10 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
Pass with Distinction 140-150
Pass with Merit 133-139
Pass 120-132
Poziom A1 110-119

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Key (A2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A1.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Key for Schools

Egzamin Cambridge English: Key for Schools przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

 

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line