Cambridge English: Young Learners (YLE)

Poziomy zaawansowania

  • Starters – na poziomie początkującym
  • Movers – na poziomie A1
  • Flyers – na poziomie A2

Kto może zdawać Cambridge English: Young Learners ?

Testy Cambridge English: Young Learners są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Young Learners?

  • certyfikat Cambridge English: Young Learners potwierdza znajomość języka angielskiego
  • egzamin jest przeprowadzany w bezstresowej atmosferze, wiele zadań egzaminacyjnych polega na kolorowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co zachęca dzieci do zdawania egzaminów i nauki języka
  • egzamin pomaga pokazać dzieciom jak dużo już potrafią i w ten sposób zachęca je do nauki
  • egzamin pokazuje rodzicom i nauczycielom, w jakim stopniu dziecko opanowało język angielski
  • każde dziecko, które podchodzi do egzaminu Cambridge English: Young Learners otrzymuje certyfikat, co daje mu poczucie sukcesu i motywuje do dalszej nauki

Struktura egzaminu Cambridge English: Flyers

Część Opis Czas trwania
Listening (Rozumienie ze
słuchu)
Składa się z 5 zadań. Są to ćwiczenia takie jak kolorowanie przedmiotów na odpowiedni kolor, przyporządkowanie imion do osób, napisanie imion i liczb oraz zaznaczenie odpowiedniego obrazka opisanego w nagraniu. ok. 25 minut
Reading & Writing (Czytanie i pisanie) Składa się z 7 zadań. Są to ćwiczenia, które wymagają od dzieci napisania jednowyrazowych odpowiedzi na pytania, napisanie słów, zdecydowanie czy zdanie jest prawdziwe czy nie, wybranie poprawnej odpowiedzi, uzupełnienie zdań poprawnymi wyrazami. 40 minut
Speaking
(Mówienie)
Składa się z 4 zadań. Dzieci muszą opisać 6 różnic pomiędzy dwoma obrazkami, opisać obrazek, odpowiedzieć na pytania egzaminatora. 7-9 minut

Ocena i wyniki

Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymują świadectwa po upływie około 4 tygodni. Każde dziecko otrzymuje certyfikat.

Każda z trzech części egzaminu oceniana jest osobno, z każdej z nich można dostać maksymalnie 5 tarcz.

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Flyers

Egzaminy Cambridge English: Flyers przeprowadzamy w naszym Centrum kilka razy w roku, mogą też odbyć się w miejscu, gdzie dzieci z reguły uczą się języka angielskiego, w dowolnie wybranym terminie.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line