Egzamin Cambridge English z biznesowego języka angielskiego

Cambridge English: Business Certificates (BEC) to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość biznesowego języka angielskiego. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują języka angielskiego w pracy albo zamierzają przygotować się do kariery w biznesie. Cambridge English: Business Certificates są ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Cambridge English: Business Preliminary – egzamin na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Vantage – egzamin na poziomie B2 (wyższym średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Higher – egzamin na poziomie C1 (zaawansowanym)

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Business Certificates?

  • dobra znajomość języka angielskiego jest potrzebna aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy, zarówno w kraju i za granicą
  • egzaminy te są uznawane przez największe firmy na całym świecie. http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Business Higher

Część Opis Czas trwania
Reading
(Czytanie)
Ta część egzaminu polega na ocenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i składa się z sześciu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń, uzupełnianiu luk czy poprawianiu błędów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów. 1 godzina
Writing
(Pisanie)
W tej części  kandydat pisze dwie prace: krótki raport (ok. 120-140 słów) oraz, do wyboru, raport, ofertę lub list biznesowy (200-250 słów). 1 godzina 10 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie ze słuchu nagrań, które obejmują monologi i dialogi, takie jak wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne i wiadomości. Rozumienie ze słuchu składa się z trzech zadań następujących rodzajów: uzupełnianie luk lub notatek, dopasowywanie i test wyboru. 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. ok. 16 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 200-210
B 193-199
C 180-192
Poziom B2 160-179

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Higher (C1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B2.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Business Higher

Egzamin Cambridge English: Business Higher przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku,  jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line