Poziom zaawansowania

Egzamin Cambridge English: Preliminary sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to egzamin odpowiedni dla osób, które radzą sobie z użyciem języka angielskiego w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Istnieją dwie wersje tego egzaminu: Cambridge English: Preliminary oraz Cambridge English: Preliminary for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujące się językiem angielskim na poziomie B1 przeznaczony jest egzamin Cambridge English: Preliminary. Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Preliminary?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym niższym i sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie, oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa używanych w sytuacjach życia codziennego
  • jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • zdając egzamin Cambridge English: Preliminary kandydat może zapoznać się z formatem egzaminów Cambridge English, co ułatwi mu zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Preliminary

Część Opis Czas trwania
Reading and Writing
(Czytanie i pisanie)
Czytanie składa się z pięciu zadań. Zadania do wykonania to testy wielokrotnego wyboru, dopasowanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu „prawda czy fałsz”.
Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi przekształcić pięć zdań i napisać dwa teksty, o długości 35-45 słów i około 100 słów.
1 godzina 30 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i zadanie typu prawda/fałsz. Około 30 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, hobby, szkoły, pracy, umieć wspólnie z drugim kandydatem wykonać zadanie, krótko omówić przedstawione obrazki lub zdjęcia oraz dyskutować na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami. 10-12 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne i słuchowe oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 160-170
B 153-159
C 140-152
Poziom A2 120-139

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Preliminary (B1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A2.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Preliminary

Egzamin Cambridge English: Preliminary przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 03.12.2021 26.11.2021-05.12.2021 359 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line