Poziom zaawansowania

Egzamin B1 Preliminary (PET), wcześniej: Cambridge English: Preliminary, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to egzamin odpowiedni dla osób, które radzą sobie z użyciem języka angielskiego w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Istnieją dwie wersje tego egzaminu: B1 Preliminary oraz B1 Preliminary for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie B1 przeznaczony jest egzamin B1 Preliminary. Egzamin B1 Preliminary for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin B1 Preliminary lub B1 Preliminary for Schools otrzymują taki sam certyfikat.

Dlaczego warto zdawać B1 Preliminary?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym niższym i sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie, oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa używanych w sytuacjach życia codziennego
  • jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • zdając egzamin B1 Preliminary kandydat może zapoznać się z formatem egzaminów Cambridge English, co ułatwi mu zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu B1 Preliminary

Część Opis Czas trwania
Reading
(Czytanie)
Czytanie składa się z sześciu zadań. Zadania do wykonania to testy wielokrotnego wyboru, dopasowanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu „prawda czy fałsz”. 45 minut
Writing
(Pisanie)
Składa się z dwóch zadań. Zdający musi napisać e-mail oraz opowiadanie albo artykuł. 45 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i zadanie typu prawda/fałsz. około 30 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, hobby, szkoły, pracy, krótko omówić przedstawione obrazki lub zdjęcia, umieć wspólnie z drugim kandydatem wykonać zadanie, oraz dyskutować na tematy związane z wykonanym wcześniej zadaniem. około 10-12 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne i słuchowe oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 160-170
B 153-159
C 140-152
Poziom A2 120-139

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat B1 Preliminary (B1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A2.

Terminy i ceny egzaminu B1 Preliminary

Egzamin B1 Preliminary przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 05.12.2024 29.11.2024-08.12.2024 409 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line