Cambridge English: Young Learners (YLE)

Poziomy zaawansowania

  • Starters – na poziomie początkującym
  • Movers – na poziomie A1
  • Flyers – na poziomie A2

Kto może zdawać Cambridge English: Young Learners ?

Testy Cambridge English: Young Learners są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Young Learners?

  • certyfikat Cambridge English: Young Learners potwierdza znajomość języka angielskiego
  • egzamin jest przeprowadzany w bezstresowej atmosferze, wiele zadań egzaminacyjnych polega na kolorowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co zachęca dzieci do zdawania egzaminów i nauki języka
  • egzamin pomaga pokazać dzieciom jak dużo już potrafią i w ten sposób zachęca je do nauki
  • egzamin pokazuje rodzicom i nauczycielom, w jakim stopniu dziecko opanowało język angielski
  • każde dziecko, które podchodzi do egzaminu Cambridge English: Young Learners otrzymuje certyfikat, co daje mu poczucie sukcesu i motywuje do dalszej nauki

Struktura egzaminu Cambridge English: Movers

Część Opis Czas trwania
Listening (Rozumienie ze
słuchu)
Składa się z 5 zadań. Są to ćwiczenia takie jak kolorowanie przedmiotów na odpowiedni kolor, przyporządkowanie imion do osób, zapisanie imion i liczb oraz zaznaczenie odpowiedniego obrazka opisanego w nagraniu. ok. 25 minut
Reading & Writing (Czytanie i pisanie) Składa się z 6 zadań. Są to ćwiczenia, które wymagają od dzieci napisania jednowyrazowych odpowiedzi na pytania, napisanie słów, zdecydowanie czy zdanie jest prawdziwe czy nie, wybranie poprawnej odpowiedzi. 30 minut
Speaking
(Mówienie)
Składa się z 4 zadań. Dzieci muszą opisać 4 różnice pomiędzy dwoma obrazkami, opisać obrazek, odpowiedzieć na pytania egzaminatora. 5-7 minut

Ocena i wyniki

Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymują świadectwa po upływie około 4 tygodni. Każde dziecko otrzymuje certyfikat.

Każda z trzech części egzaminu oceniana jest osobno, z każdej a nich można dostać maksymalnie 5 tarcz.

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Movers

Egzaminy Cambridge English: Movers przeprowadzamy w naszym Centrum kilka razy w roku, mogą też odbyć się w miejscu, gdzie dzieci z reguły uczą się języka angielskiego, w dowolnie wybranym terminie.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 06.12.2024 06.12.2024 309 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line