Poziom zaawansowania

Egzamin B2 First (FCE), wcześniej Cambridge English: First, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji.

Istnieją dwie wersje tego egzaminu: B2 First (FCE) oraz B2 First for Schools (FCE for Schools). Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów

Kto może zdawać B2 First?

  • B2 First przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.
  • B2 First for Schools przeznaczony jest dla młodzieży.

Dlaczego warto zdawać B2 First (FCE)?

  • jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce
  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, używanych w sytuacjach życia codziennego
  • posiadanie certyfikatu B2 First świadczy o tym, że osoba ta zna angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracuje na stanowisku menedżerskim
  • jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • uzyskanie certyfikatu B2 First ułatwi kandydatowi zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English  jest ważny bezterminowo

Struktura egzaminu B2 First (FCE)

Część Opis Czas trwania
Reading & Use of English (Czytanie i Zastosowanie struktur językowych) W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism. Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się znaczeń, które nie zostały wyrażone wprost.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: test wyboru, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu.Sprawdzana jest również znajomość struktur językowych. Trzeba się również wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i wyrazów, wybranie poprawnej odpowiedzi w teście wyboru.
1 godzina 15 minut
Writing
(Pisanie)
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Długość tekstów powinna wynosić 140-190 słów. W pierwszej części należy napisać esej na podany temat, a w drugiej do wyboru: artykuł, email, list, raport lub recenzję. 1 godzina 20 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie.
Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
około 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części: w pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem opowiadając o swojej rodzinie, szkole, pracy czy planach na przyszłość, w drugiej części każdy z kandydatów omawia zestaw kolorowych ilustracji, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej rozmawiają z egzaminatorem na zadany temat. około 14 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.
Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 180-190
B 173-179
C 160-172
Poziom B1 140-159

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat B2 First (B2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B1. Kandydaci, którzy uzyskają ocenę A z egzaminu, otrzymają certyfikat Cambridge English z adnotacją, że zademonstrowali umiejętności na poziomie bezpośrednio powyżej (na poziomie C1).

Terminy i ceny egzaminu B2 First (FCE)

Egzamin B2 First przeprowadzany jest w naszym Centrum kilkanaście razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 22.08.2024 16.08.2024-25.08.2024 699 zł kup teraz
Wersja papierowa 09.11.2024 01.11.2024-10.11.2024 699 zł kup teraz
Wersja papierowa 14.12.2024 06.12.2024-15.12.2024 699 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line