Poziom zaawansowania

Cambridge English: Key sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest odpowiednim egzaminem dla osób, które uczą się języka angielskiego od niedawna i potrafią go używać w codziennych sytuacjach w ograniczonym zakresie.
Istnieją dwie wersje tego egzaminu: Cambridge English: Key oraz Cambridge English: Key for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, natomiast różnią się doborem podejścia do tematów poruszanych na egzaminie. W teście Cambridge English: Key for Schools poruszane zagadnienia bliskie zainteresowaniom młodzieży szkolnej. Dla osób dorosłych przeznaczony jest egzamin Cambridge English: Key.
Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin Cambridge English: Key lub Cambridge English: Key for Schools otrzymują taki sam certyfikat.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Key?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  • sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie; oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, które są  używane w sytuacjach życia codziennego
  • zdając egzamin Cambridge English: Key kandydat ma możliwość zapoznania się z formatem egzaminów Cambridge English, co ułatwi mu zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Key

Część Opis Czas trwania
Reading and Writing
(Czytanie i pisanie)
Czytanie i pisanie składa się z siedmiu zadań. Są to ćwiczenia takie jak uzupełnianie luk w prostych tekstach, wypełnianie formularzy, wybranie poprawnej odpowiedź w teście wyboru, a także napisanie prostego tekstu, składającego się z 20-25 słów 1 godzina 10 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Około 30 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Każdy z kandydatów powinien umieć zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi. 8-10 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 140-150
B 133-139
C 120-132
Poziom A1 110-119

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Key (A2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A1.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Key

Egzamin Cambridge English: Key przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 10.07.2021 27.06.2021-19.07.2021 339 zł kup teraz
Wersja papierowa 03.12.2021 26.11.2021-05.12.2021 339 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line