Poziom zaawansowania

Egzamin Cambridge English: First for Schools sprawdza znajomość codziennego języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Kto może zdawać egzamin Cambridge English: First for Schools?

Egzamin jest adresowany do młodzieży szkolnej.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: First for Schools?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego
  • jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego
  • wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje, co daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim
  • zdobycie certyfikatu Cambridge English: First for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak Cambridge English: Advanced
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • kwalifikacje Cambridge English umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/

Struktura egzaminu Cambridge English: First for Schools

Część Opis Czas trwania
Reading & Use of English (Czytanie i Zastosowanie struktur językowych) W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism. Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się znaczeń, które nie zostały wyrażone wprost.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: test wyboru, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu.Sprawdzana jest również znajomość struktur językowych. Trzeba się również wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i wyrazów, wybranie poprawnej odpowiedzi w teście wyboru.
1 godzina 15 minut
Writing
(Pisanie)
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Długość tekstów powinna wynosić 140-190 słów. W pierwszej części należy napisać esej na podany temat, a w drugiej do wyboru: artykuł, email, list, raport lub recenzję. 1 godzina 20 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie.
Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
około 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części: w pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem opowiadając o swojej rodzinie, szkole, pracy czy planach na przyszłość, w drugiej części każdy z kandydatów omawia zestaw kolorowych ilustracji, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej rozmawiają z egzaminatorem na zadany temat. około 14 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 180-190
B 173-179
C 160-172
Poziom B1 140-159

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: First (B2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B1. Kandydaci, którzy uzyskają ocenę A z egzaminu, otrzymają certyfikat Cambridge English z adnotacją, że zademonstrowali umiejętności na poziomie bezpośrednio powyżej (na poziomie C1).

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: First for Schools

Egzamin Cambridge English: First for Schools przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 05.12.2024 29.11.2024-08.12.2024 699 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line