ul. Chmielna 36
Warszawa

Poniedziałek - Piątek 08.30 - 20.30
Sobota: 10.00 - 14.00

Najciekawsze wyrażenia czasowe w języku angielskim

Najciekawsze wyrażenia czasowe w języku angielskim

Język angielski znany jest przede wszystkim z pokaźnej ilości czasów gramatycznych, zatem wyrażenia i zwroty dotyczące czasu w języku angielskim są bardzo ważne. Na kursach językowych Lincoln zachęcamy do poznania i poprawnego stosowania zwrotów czasowych w języku angielskim, gdyż mają one wiele praktycznych zastosowań. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wyrażenia czasowe w języku angielskim.

Nieodłączna część gramatyki

Wyrażenia czasowe stanowią nieodłączną część gramatyki języka angielskiego. Mają one też bardzo praktyczne zastosowanie – pozwalają nie tylko zagaić rozmowę (jak na przykład zwrot „nowadays”), ale również umiejscowić wydarzenia, które są przedmiotem dyskusji, w odpowiednim czasie, co w języku angielskim ma pierwszorzędne znaczenie. Podział wyrażeń czasowych na szczęście nie jest aż tak skomplikowany jak podział czasów gramatycznych. Podobnie jak w języku polskim dzielą się one na trzy kategorie: teraźniejszy (nowadays, currently, presently), przeszły (back then, at that time) oraz przyszły (in an hour, next month).

Najciekawsze wyrażenia czasowe w języku angielskim

Na kursach językowych Lincoln można się również przekonać, iż wyrażenia czasowe mają swoje dodatkowe zastosowania praktyczne. Po pierwsze pomagają ustalić chronologiczną sekwencję wydarzeń, po drugie pozwalają ćwiczyć używania czasów gramatycznych w języku angielskim. Na przykład wyrażenie „currently” nigdy nie będzie odnosić się do przeszłości, bądź przyszłości. Podobnie „back then” wymusza użycie czasu przeszłego. Dodatkowo używanie wyrażeń porządkujących sekwencję wydarzeń (before, previously) sugeruje, kiedy mamy używać czasu zaprzeszłego. W ten sam sposób wyrażenia dotyczące przyszłości wymuszają użycia czasu przyszłego (nie da się powiedzieć „I did that tomorrow”). Będąc nieodłączną częścią gramatyki języka angielskiego, wyrażenia czasowe jednocześnie pomagają używać właściwych czasów gramatycznych. Dodatkowo najciekawsze wyrażenia czasowe w języku angielskim ułatwiają narrację opowieści, stanowiąc pomost pomiędzy wydarzeniami w sekwencji chronologicznej.

Wyrażenia czasowe dla bardziej zaawansowanych

Powyższe wyrażenia czasowe mają swoje odpowiedniki w języku polskim, aczkolwiek jest również wiele takich, które ich nie mają. Takim wyrażeniem czasowym jest na przykład „fortnight” (co czternaście dni), bądź „once upon a time”, którego nie da się dosłownie przetłumaczyć, więc stosuje się w jego miejsce „dawno temu”. Wszystkie powyższe wyrażenia czasowe, jak i wiele innych, można poznać uczęszczając na kursy językowe Lincoln.

Znaczenie wyrażeń czasowych

Wyrażenia czasowe pełnią wiele istotnych funkcji w języku angielskim. Po pierwsze pozwalają na lokalizację wydarzeń w czasie oraz porządkują je. Po drugie są bardzo pomocne w budowaniu poprawnych zdań i czasów gramatycznych. Po trzecie usprawniają narrację, zwłaszcza w dłuższych wypowiedziach. Szkoła językowa Lincoln daje możliwość poznania wszystkich ważniejszych oraz trudniejszych wyrażeń czasowych, jak również nauczenia się, jak sprawnie się nimi posługiwać.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line