ul. Chmielna 36
Warszawa

Poniedziałek - Piątek 08.30 - 20.30
Sobota: 10.00 - 14.00

Kiedy zastosować job i work?

W sferze języka biznesowego istnieje wiele sformułowań i zwrotów specjalistycznych, zależnych od branży. Niejednokrotnie ich znajomość decyduje o tym, jak radzimy sobie w komunikacji firmowej. Jednak zanim zaczniemy wnikać w meandra żargonu biznesowego, należy poznać podstawowe zasady mówienia o pracy. I choć oba słowa wydają się być synonimami, to nie zawsze możemy używać ich zamiennie. Kiedy zastosować job i work?

Kiedy używamy słowa „job”?

W szkole językowej Lincoln przykładamy wagę do szczegółów. Tylko dzięki nim jesteśmy w stanie nauczyć się języka obcego, który przydaje się nie tylko w kontaktach towarzyskich, ale i biznesowych. Jednym ze słów, które nam się przyda, jest słowo „job”.  Jest to rzeczownik policzalny, który pomaga nam określić naszą profesję. Odnosi się do czynności zawodowych, które wykonujemy regularnie. Synonimami „job” są „proffesion”, „position”, czy też „occupation”. Każde z tych słów oznacza zawód czy też profesję. Wyrażenie to jest więc często stosowane w biznesie. „Apply for a job” oznacza „ubiegać się o pracę”, zaś „job description” to zakres obowiązków. Jak widać, słowo „job” odnosi się do naszego życia zawodowego i kariery. Jest to więc dziedzina, w której będziemy go używać często. Lista zwrotów z zastosowaniem rzeczownika „job” jest stosunkowo długa, a najprostszym sposobem na ich poprawne stosowanie jest nauczenie się ich na pamięć.

Kiedy używamy „work”?

W przeciwieństwie do słowa „job”, „work” ma bardziej ogólne znaczenie. Może oznaczać jakieś zadanie do wykonania, jednak niezwiązane z obowiązkami zawodowymi. Chociażby sformułowanie „homework” oznacza „zadanie domowe”. Rzeczownik ten może się więc odnosić do wielu dziedzin, a specyfika jego stosowania dotyczy wielu zagadnień. Z pomocą tego słowa możemy np. określić dorobek życia (life’s work), dzieła zebrane (collected work), czy też powiedzieć, że ćwiczymy (work out). Nie znaczy to jednak, że słowo „work” nie odnosi się do płaszczyzny zawodowej. Chociażby „indoor work”  oznacza pracę w pomieszczeniach, z kolei czasownik „work full time” to „pracować na pełny etat”.

Kiedy zastosować job i work?

Specyfika stosowania poszczególnych słów zależy więc w dużej mierze od tego, co chcemy powiedzieć. Najprostszym sposobem przyswojenia sobie informacji na ten temat jest nauczenie się poszczególnych zwrotów. W szkole Lincoln pomagamy naszym kursantom w przyswojeniu informacji na ten temat. W sferze biznesowej rozróżnianie tych rzeczowników pomoże zrobić dobre, profesjonalne wrażenie. Będzie to również poświadczenie naszych umiejętności językowych, które mogą okazać się niezbędne na wybranym przez nas stanowisku.  Należy przede wszystkim pamiętać, że to słowo „work” ma bardziej ogólne znaczenie. Jest wiele sytuacji, w której to słowo będzie właściwsze od „job”, które zastosujemy przede wszystkim w sferze zawodowej. Rozróżnianie więc tych dwóch wyrażeń, choć może wydawać się kłopotliwe, jest jak najbardziej możliwe, ale przede wszystkim potrzebne.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line