ul. Chmielna 36
Warszawa

Poniedziałek - Piątek 08.30 - 20.30
Sobota: 10.00 - 14.00

Czym różni się niemiecka gramatyka od angielskiej? Wyjaśniamy!

Język niemiecki i język angielski łączy ze sobą dość duży stopień pokrewieństwa. Choć ich drogi rozeszły się wiele wieków temu, zachowały wiele zbieżnego słownictwa. A jak jest z gramatyką? Czy czasy w niemieckim są podobne do tych angielskich? Czy łatwiej Ci będzie zrozumieć niemiecki, znając angielski? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Zarówno język niemiecki, jak i angielski można zaliczyć do grupy germańskiej. Dlatego istnieje między nimi spore podobieństwo w zakresie słownictwa. Gdy jednak chodzi o gramatykę, różnice są dość znaczące. Poznaj je bliżej i sprawdź, która gramatyka jest bardziej skomplikowana.

Język niemiecki jest fleksyjny, angielski – nie

… a to oznacza, że większość części mowy jest w tym pierwszym odmienna. Dlatego język niemiecki wyróżnia m.in. odmianę:

  • czasowników przez osoby – do każdej z nich jest przypisana inna końcówka fleksyjna,
  • rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników i rodzajników przez przypadki.

Żadne z tych zjawisk (poza szczątkowymi przypadkami, takimi jak dodatkowe „-s” w czasowniku w 3. os. L.p. w czasie Present Simple czy dopełniacz saksoński) nie występuje de facto w języku angielskim. To duże ułatwienie zwłaszcza na początku nauki, ponieważ uczeń nie musi uczyć się wielu form rzeczowników i czasowników.

Czasy w niemieckim vs czasy w angielskim

Również koncepcja czasów w obu językach prezentuje się nieco inaczej. W tym względzie to język niemiecki wydaje się prostszy, ponieważ występuje w nim tylko sześć czasów:

  • czas teraźniejszy,
  • dwa czasy przeszłe,
  • czas zaprzeszły
  • dwa czasy przyszłe.

Za to uczącym się języka angielskiego sen z powiek spędzają właśnie czasy, gdyż jest ich aż 12, a do tego trzeba dodać dodatkowe formy, typu czasy przyszłe w przeszłości (future in the past) czy odmianę przez czasy czasowników modalnych.

Zasady pisowni

Ważną różnicą gramatyczną między angielskim a niemieckim jest również sposób zapisywania rzeczowników. Język niemiecki wymaga, aby wszystkie zaczynać wielką literą, w angielskim zasady są podobne do tych stosowanych w języku polskim. Różnice występują również w interpunkcji – niemiecka jest znacznie bardziej restrykcyjna, zaś w angielskim przecinki stosuje się ze znacznie mniejszą częstotliwością.

Która gramatyka jest prostsza, a która trudniejsza?

Co jest trudniejsze: język niemiecki czy angielski? Wielu uczniów, zwłaszcza na początku, powie, że to język Goethego sprawia więcej trudności pod względem gramatyki. I rzeczywiście, na początku wszystkie tabelki z odmianami mogą przerażać. Jednak na wyższych poziomach zaawansowania język niemiecki może się wydawać… znacznie bardziej logiczny niż angielski. W gramatyce języka naszych zachodnich sąsiadów panuje znacznie większy porządek. A w angielskim? Im lepiej się go zna, tym więcej wątpliwości gramatycznych może ogarniać ucznia.

Trzeba również pamiętać, że ocena tego, która gramatyka jest trudniejsza, to bardzo indywidualna kwestia. Pewne jest jedno: nie należy się zrażać. Z dobrym nauczycielem pokonasz nawet największe wyzwania związane z zasadami językowymi!

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line