ul. Chmielna 36
Warszawa

Poniedziałek - Piątek 08.30 - 20.30
Sobota: 10.00 - 14.00

25 angielskich zwrotów związanych z ekonomią

Ekonomia bez wątpienia kojarzy się większości z nas z prowadzeniem biznesu. W tej dziedzinie znajomość języków obcych jest w zasadzie konieczna. Ekonomiści bowiem bardzo często mają do czynienia z zagranicznymi kontrahentami. W związku z tym, że osoby zajmujące się tym działem rynku często korzystają z obcojęzycznych opracowań, czy raportów, siłą rzeczy na co dzień obcują z angielskim i krok po kroku uczą się nowych wyrażeń.

 

Business meeting – spotkania biznesowe

Ekonomiści zajmują się najczęściej analizą rynku gospodarczego. Mają oni ogromną wiedzę na temat jego interakcji. Niekiedy w wielu firmach organizowane są spotkania podczas których wszystkie informacje są dokładnie analizowane i sprawdzane. Narady są prowadzone w sposób uporządkowany. Prowadzący może rozpocząć od słów „let’s get started” lub bardziej oficjalnie „first, let’s start with…”, nie ma przeszkód by zacząć także od konkretów „we need to talk about”/ „before we move on, let’s talk about” musimy porozmawiać o/ zanim zaczniemy, porozmawiamy na temat. Na zebraniach równie istotna jest dyskusja i wyrażanie własnych opinii – „I agree/disagree”, „I can’t afree with what you are saying”. Każde spotkanie musi dotyczyć wcześniej zaplanowanych zagadnień, najlepiej by pracownicy mogli je wcześniej poznać i odpowiednio się przygotować.

Sprawdź również: kursy indywidualne z języka angielskiego – Warszawa

 

Zwroty specjalistyczne

Lista zwrotów związanych ściśle z ekonomią jest dość długa. Najważniejsze z nich wiążą się z prowadzeniem biznesu. To attract capital – przyciągać kapitał, „to do a deal with…” robić interesy z…, „to make a good deal” –  zrobić dobry interes, „to sign a contract” – podpisać kontrakt/umowę. Oprócz tego warto znać podstawowe słówka takie jak „company limited by share”/ „incorporated enterprise” (spółka akcyjna), „limited liability company”/ „limited partnership” (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), „private company” (spółka osobowa) „foreign trade” (handel zagraniczny), „stock exchange” (giełda papierów wartościowych). Te wyrażenia bezpośrednio wiążą się z działalnością firmy, a co za tym idzie jej ekonomiczną stroną.

 

Wiedza, poparta doświadczeniem

Ekonomiści powinny znać główne zasady rachunkowości – „generaly accounting principles” i prawa jakimi rządzi się rynek. Osoby wykonujące ten zasad są bowiem nierzadko proszone o przygotowanie prognoz na najbliższą przyszłość – „outlook for the immediate future”, jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Istotne jest także dokładnie określenie rachunku zysków i strat – „the income statement”/ „profit and loss account”.

Sprawdź również: korepetycje angielskiego w Warszawie

 

Ekonomia po angielsku

Rozróżniamy cztery podstawowe słówka angielskie do określenia gospodarki i ekonomii. Pierwsze z nich to przymiotnik „econimic”, używany bardzo często przy okazji zagadnień typowo handlowych. Drugi z przymiotników „economical”  ma nieco inne znaczenie. Opisuje on bowiem osobę oszczędną lub coś ekonomicznego (przykładowo: ekonomiczne spalanie). Kolejne „economy” oznacza po prostu ekonomię, zaś ostatnie już jest określeniem dziedziny naukowej – „economics”. Warto zapamiętać te zależności.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line