ul. Chmielna 36
Warszawa

Poniedziałek - Piątek 08.30 - 20.30
Sobota: 10.00 - 14.00

25 angielskich zwrotów związanych z analizą danych

Osoby, które potrafią prawidłowo analizować dane i wyciągać z nich odpowiednie wnioski są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Dzięki tej umiejętności pomagają one bowiem tworzyć strategię firmy, wskazywać słabe strony i prezentować te mocne. Analitycy najczęściej są proszeni o przedstawianie swoich wniosków w raportach. Szczególnie w przypadku międzynarodowych korporacji ważne jest użycie do tego odpowiednich angielskich zwrotów.

 

Ekspercka prezentacja

Podczas raportowania wyników analizy, należy wprowadzić słuchaczy w badany temat, a w następnym kroku przedstawiać zgromadzone dane. Można do tego wykorzystać takie wyrażenia jak: „according to the statistics” (według statystyk), „it is evident from the figures that” (liczby te wyraźnie wskazują), „taking this data into consideration” (biorąc pod uwagę te dane), „the results of the study indicate that” (wyniki badań wskazują, że), „as can be seen from” (jak można zauważyć), „the statistics show that” (statystyki pokazują, że…). Zazwyczaj konieczne jest także korzystanie ze słówek pomagających opisać dane liczbowe. Tych w języku angielskim jest wiele, warto jednak znać te najbardziej popularne. „A numer of” – pewna liczba, „all” – wszystkie, „fifty percent” – połowa, „majority” – większość, „minority” – mniejszość, „ninety percent” – dziewięćdziesiąt procent, „one-third” – jedna trzecia, „some” – niektórzy, „vast majority”  – ogromna większość, „small majority” – niewielka większość. W związku z tym, że dane są niekiedy zbierane przy pomocy ankiet „poll/survey”, warto opowiedzieć nieco o samych ankietowanych „respondent”. Najczęściej opisywane są płeć, wiek, wykształcenie. Gdy dane dotyczą jednak stricte działalności firmy badane są raczej dokumenty i sprawozdania.

Sprawdź również: korepetycje angielskiego w Warszawie

 

Niezbędne narzędzia podczas raportowania

Sam tekst, nawet najlepiej napisany może być mało czytelny. W raporcie warto więc użyć różnego rodzaju wykresów. Analitycy korzystają głównie z wykresów strzałkowych „arrowgraph”, słupkowych „bar chart” lub „histogram” oraz kołowych „cirucular diagram” i „pie graph”. Opisując wykresy można używać takich zwrotów jak „peak” (poziom szczytowy), „bottom out” (najniższy poziom). Pamiętajmy, że wykresy powinny być czytelne i przyciągające wzrok. Umieszczajmy na nich jedynie najważniejsze informacje, tak aby nie przytłoczyć odbiorcy.

Sprawdź również: kursy indywidualne z języka angielskiego – Warszawa

 

Nie tylko na spotkaniach

Nawet jeśli pracujemy jako analitycy w Polsce i nie wymaga się od nas prezentacji w języku angielskim, dobrze jest znać wyżej wymienione zwroty. Dlaczego? Ponieważ znacznie ułatwi to poszerzanie wiedzy. Bardzo dużo książek i raportów pisanych jest właśnie po angielsku. Używa się w nich typowo branżowego słownictwa. Znajomość tak zwanego potocznego języka może więc okazać się niewystarczająca.

Angielskie zwroty związane z analizą danych nie są zbyt trudne do zapamiętania. Aby to jeszcze bardziej ułatwić sobie to zadanie warto używać ich w codziennej pracy, dla siebie. Regularne opisywanie wykresów w obcym języku sprawi, że szybko nauczymy się wszystkich zwrotów i nie będziemy mieli problemów z ich wykorzystaniem.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line