ul. Karmelicka 29
Kraków

Poniedziałek - Piątek 9.00 - 19.00
Sobota: 10.00 - 14.00

Negocjacje po angielsku

Jednym z najważniejszych elementów biznesu są negocjacje, od przebiegu których zazwyczaj zależy przyszłość przedsiębiorstwa. Często dotyczą one kluczowych decyzji zapadających wewnątrz firmy lub toczą się między przedstawicielami wielu podmiotów w związku podjęciem współpracy, czy też fuzją. Angielski biznesowy jest więc niezbędny na wszystkich stanowiskach wymagających udziału w negocjacjach w zagranicznych firmach lub polskich przedsiębiorcach planujących ekspansję na zewnętrzne rynki. Jak przygotować się dobrze do swojej przyszłej roli? Jednym ze sposobów jest uczestnictwo w kursie angielskiego biznesowego w szkole językowej Lincoln (Lincoln.edu.pl).

Angielski biznesowy – słownictwo związane z negocjacjami

Zacznijmy od słownictwa związanego z negocjacjami w angielskim biznesowym. Celem negocjacji jest oczywiście osiągnięcie porozumienia (agreement) lub umowy (deal). Zwykle na drodze do jej zawarcia stoją określane przez strony warunki – conditions. W toku negocjacji uczestnicy składają ofertę (to make an offer), którą druga strona może zaakceptować (to accept) lub odmówić (to decline).

W negocjacjach biznesowych przedmiotem są przede wszystkim pieniądze. Strony podają szacunkowe ceny (to quote). Każda z nich ma swoje oczekiwania, które możemy nazwać szacunkiem (estimate). Zdarza się, że jest on zawyżony (overestimate) lub zaniżony (underestimate). Aby dojść do porozumienia uczestnicy negocjacji mogą oferować drugiej stronie dodatkową bonifikatę (rebate). Pomyślnie zakończone negocjacje obowiązkowo kończą się uroczystym uściskiem dłoni (handshake) przedstawicieli obu firm lub instytucji.

Przebieg negocjacji po angielsku

W jaki sposób przewodniczyć negocjacjom po angielsku lub brać w nich aktywny udział? Bardzo przydatne są powszechne zwroty należące do biznesowego angielskiego. Spotkanie może rozpocząć się od zwrotu Let’s get started (zacznijmy) lub First, let’s start with… (zacznijmy od). Przejście do kolejnej dyskutowanej kwestii sygnalizujemy poprzez słowa Let’s move on to…, a jeśli planujemy zmianę programu spotkania, możemy zakomunikować to w następujący sposób: Before we move on, let’s talk about… albo Before we move on, let’s consider…

A teraz kilka zwrotów stanowiących esencję negocjacji, za pośrednictwem których w kulturalny sposób zgodnie z zasadami biznesowego angielskiego wyrazimy swoją opinię lub przedstawimy warunki. Zdanie I agree with you on that point oznacza wyrażenie zgody ze stwierdzeniem rozmówcy. W przeciwnym razie, gdy postawione warunki są dla nas niekorzystne, warto użyć zwrotu I’m afraid it doesn’t work for me albo I’m sorry, I can’t accept that.

W takiej sytuacji możemy zaproponować kompromis przy pomocy pytania: Would you be willing to make a concession? Jeżeli natomiast rozwiązanie zaproponowane przez drugą stronę będzie dla nas akceptowalne, ale pod konkretnym warunkiem, należy użyć zwrotu: We are prepared to compromise, but…

Angielski biznesowy na Lincoln.edu.pl

Na stronie Lincoln.edu.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat kursu angielskiego biznesowego prowadzonego przez szkołę językową Lincoln. Negocjacje stanowią jeden z jego elementów, między innymi przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku, czy też poznania branżowego slangu charakterystycznego dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa. To doskonały wybór dla osób, które pragną przygotować się do kariery w międzynarodowym biznesie.

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line