ul. Karmelicka 29
Kraków

Poniedziałek - Piątek 9.00 - 19.00
Sobota: 10.00 - 14.00

Ważna informacja!

Przypominamy, że na egzaminie (zarówno części ustnej jak i pisemnej) należy mieć ze sobą ważny dowód tożsamości – dowód osobisty, paszport albo legitymację szkolną (wyłącznie w przypadku osób niepełnoletnich)

Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line