Egzamin Cambridge English z biznesowego języka angielskiego

Cambridge English: Business Certificates (BEC) to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość biznesowego języka angielskiego. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują języka angielskiego w pracy albo zamierzają przygotować się do kariery w biznesie. Cambridge English: Business Certificates są ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Cambridge English: Business Preliminary – egzamin na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Vantage – egzamin na poziomie B2 (wyższym średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Higher – egzamin na poziomie C1 (zaawansowanym)

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Business Certificates?

  • dobra znajomość języka angielskiego jest potrzebna aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy, zarówno w kraju i za granicą
  • egzaminy te są uznawane przez największe firmy na całym świecie. http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Business Vantage

Część Opis Czas trwania
Reading
(Czytanie)
Ta część egzaminu polega na ocenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i składa się z pięciu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń, uzupełnianiu luk czy poprawianiu błędów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów 1 godzina
Writing
(Pisanie)
W tej części kandydat pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 40-50 słów) i krótki raport, ofertę lub list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 120-140 słów). 45 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Składa się z trzech zadań, takich jak test wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. ok. 14 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 180-190
B 173-179
C 160-172
Poziom B1 140-159

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Vantage (B2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B1.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Business Vantage

Egzamin Cambridge English: Business Vantage przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 22.09.2023 15.09.2023-24.09.2023 679 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line