Egzaminy Cambridge English z biznesowego języka angielskiego

Cambridge English: Business Certificates (BEC) to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość biznesowego języka angielskiego. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują języka angielskiego w pracy albo zamierzają przygotować się do kariery w biznesie. Cambridge English: Business Certificates są ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Cambridge English: Business Preliminary – egzamin na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Vantage – egzamin na poziomie B2 (wyższym średnio-zaawansowanym)
Cambridge English: Business Higher – egzamin na poziomie C1 (zaawansowanym)

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Business Certificates?

  • dobra znajomość języka angielskiego jest potrzebna aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy, zarówno w kraju i za granicą
  • egzaminy te są uznawane przez największe firmy na całym świecie. http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Business Preliminary

Część Opis Czas trwania
Reading and Writing
(Czytanie i pisanie)
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania.
Część poświęcona czytaniu składa się z siedmiu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu, uzupełnianiu luk i wypełnianiu formularzy.
W części poświęconej pisaniu, kandydat pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 30-40 słów) i list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 60-80 słów).
1 godzina 30 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Składa się z trzech zadań, takich jak test wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje. 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W części tej standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. 12 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne są oceniane w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
Pass with Distinction 160-170
Pass with Merit 153-159
Pass 140-152
Poziom A2 120-139

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Business Preliminary (B1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie A2.

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Business Preliminary

Egzamin Cambridge English: Business Preliminary przeprowadzany jest w naszym Centrum kilka razy w roku, jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 23.09.2023 15.09.2023-24.09.2023 429 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line