Warszawa
ul. Chmielna 36
tel. 22 692 48 50
Lincoln - szkoła języków obcych
A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenia, a także poruszać sprawy związane z naważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1
Osoba posługując się językiem na tym pozomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typwych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej zanen, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złozonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym uzytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i alety róznych rozwiązań.
C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednil. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez więszego trudu odnajdując właśćiwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złozonych problemów, sprawnie i właśćiwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrazić myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcenie zanczeniowe nawet w bardziej złozonych wypowiedziach.

Język angielski
Warszawa

Kurs angielskiego w Warszawie

W ramach nauki języka angielskiego oferujemy Programy: General English i Cambridge English Exams obejmujące kursy z zakresu języka ogólnego na 10 poziomach zaawansowania oraz kursy przygotowujące do zdania egzaminów Cambridge FCE, CAE i CPE.

 

Kurs z GWARANCJĄ - zwrot kosztów egzaminu
w przypadku jego niezdania.

 

 

Wszystkie kursy prowadzone w Szkolę Języków Obcych "Lincoln" są całkowicie zgodne z wytycznymi poziomów Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages).

 

Poziomy zaawansowania

 

CPE (C2)
PRE-CPE (C1/C2)
CAE (C1)
PRE-CAE (B2/C1)
FCE (B2)
UPPER-INTERMEDIATE (B1/B2)
INTERMEDIATE (B1)
PRE-INTERMEDIATE (A2/B1)
ELEMENTARY (A1/A2)
BEGINNERS (A1)

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy polscy oraz lektorzy zagraniczni - Native Speakers z Australii, Wielkiej Brytanii lub USA.

 

Bazą metodyczną do prowadzenia kursów języka angielskiego są podręczniki najbardziej uznanych w szkolnictwie wydawnictw. Kursy oparte są o nowoczesne serie podręczników wspomaganych wieloma materiałami dodatkowymi przygotowanymi specjalnie na potrzeby naszej oferty edukacyjnej (artykuły z prasy zagranicznej, filmy DVD w oryginalnych wersjach językowych, testy oraz opracowania na temat stylu życia i kultury innych krajów).

 

Dbając o najwyższe standardy nauczania wprowadziliśmy w naszej Szkole indywidualny system monitorowania postępów. Lincoln's Progress Monitoring umożliwia stwierdzenie stopnia zaawansowania językowego na każdym etapie nauki w Szkole Lincoln.

Zostaw kontakt

Zadzwonimy do Ciebie z najlepszą ofertą!